Studera design på Konstfack

Den som vill utbilda sig inom design har flera valmöjligheter, men några av de mest prestigefulla utbildningarna i Sverige inom ämnet är de som ges vid Konstfack. På Konstfack har man möjlighet att studera tre olika inriktningar inom design: Grafisk formgivning & illustration, Industridesign och Inredningsarkitektur & möbeldesign.

Den förstnämnda utbildningen är en yrkesinriktad utbildning där teori varvas med praktik, som omfattar allt från animationer till webben och video till grafik, typografi och fotografi. Som exempel på yrkesvägar man kan välja efter utbildningen kan nämnas grafisk formgivare, illustratör, art director eller animatör.

Industridesign handlar om att tillverka produkter avsedda att massproduceras. Det betyder att formgivaren utöver de ”vanliga” elementen inom design, det vill säga utseende och funktion, också måste ta hänsyn till att föremålet kan tillverkas på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Inom inriktningen Inrednignsarkitektur & möbeldesign lär sig studenterna bland annat hur form, rymd, material, ljus, ljud och deras eget uttryck påverkar inredningen i ett rum, och kan bidra till skapandeprocessen vid möbeldesign.

Samtliga utbildningar är kandidatprogram som är tre år långa, det vill säga 180 högskolepoäng. De kan därefter byggas på med utbildningar på masternivå, varefter man kan gå vidare och forska, om man skulle vilja. Konstfacks designutbildningar skiljer sig dock från många andra högskoleutbildningar såtillvida att urvalet och antagningen till utbildningarna inte baseras på betyg eller på högskoleprovet (mer än att man måste ha grundläggande behörighet), utan på arbetsprover, intervjuer och andra antagningsmetoder med syfte att ta reda på om studenten har de konstnärliga egenskaper och den kreativitet som krävs för att klara utbildningen. Vill man inte studera just design är det dock en mycket bra idé att förutom sina betyg fokusera på att skriva högskoleprovet med så bra resultat som möjligt. Du kan läsa mer om både högskoleprov och anmälan till provet på Hpguiden.se, där du också hittar allt material du behöver för att läsa på inför provet.