Ny teknik ger ny form

Design är oftast en följd av funktion mer än av stil. Objekt måste vara utformade på det mest praktiska sättet för att fungera bäst. Här kommer också de naturliga, begränsande faktorerna att spela in. De material och den teknik man har tillgång till kommer att vara avgörande för utformningen och utförandet.

Bra exempel på detta är arkitekturens utveckling där man ser stilövergångar, ny design, som är direkt knutna till nya upptäckter, uppfinningar och material. De romanska valvbågarna ersattes av långt mer högtflygande gotiska spetsvalv när man inrättade stödjepelare på utsidan av valven.

När betong återupptäcktes ledde detta till ytterligare diversifiering i byggnadsprojekt som nu kunde befria sig från begränsningen att bara hantera murbruk, sten och tegel. Med ankomsten av modernt stål så blev betongen dessutom armerad och fick en högre hållfasthet än någonsin tidigare. Naturligtvis ledde detta till en arkitektonisk expansion av oanade mått och detta är en av grunderna till att våra byggnader och städer ser ut som de gör.

Lika tydligt är det inom utvecklingen för glas. Där har små blyinfattade bitar satta i rader utvecklats till stora, väl transparanta, tåliga plattor som täcker hela yttersidorna på stora skyskrapor.

Utvecklingen av flyget visar på samma tendens. När explosionsmotorer placerats i karosser och körde runt på gatorna, så föll det sig naturligt att man skulle anpassa denna kraft till farkoster som var ämnade att flyga. Det behövdes bara att motorn var tillräckligt gracil och karossen tillräckligt nätt. På dessa nya fordon applicerades vingar och roder som gav lyftkraft och styrsel. Detta var flygfartens allra första början, se bland annat  Wright Brothers, och hela projektet var helt otänkbart med den tidigare varianten av motor, det vill säga ångmaskinen.

Men hur ser scenariot ut om tekniken utvecklar och effektiviserar inte bara produkter utan själva marknadsplatsen?

Industrialismen bygger på en effektiv massproduktion med lågt hållen tillverkningskostnad där varorna sedan fraktas till en fysisk marknad för konsumtion av en intresserad publik. Själva köpstället har varit detsamma genom århundraden, centrala torg, butikstinna gator och köpcentra av alla de slag.

Med implementeringen av internet så fås ett annat mönster, som närmast kan liknas en postorder-marknad. Varorna går direkt från produktionsorten till konsumenten utan att passera en öppen marknadsplats. Denna effekt är synlig och har drabbat stora köpcentra över hela västvärlden, då internethandeln kortar avståndet från fabrik till kund.

Följden blir att det blir köparens marknad och köparen kan ta del i varans utformning.