En framgångsrik designhistoria

 

Det stora genombrottet för funktionalismen i Sverige brukar hänföras till den stora Stockholmsutställningen 1930. Under några sommarmånader besökte nästan fyra miljoner människor mässområdet ute vid Djurgårdsbrunnsviken för att beskåda de senaste landvinningarna inom konsthantverk, formgivning och arkitektur.

Arrangör var Stockholms stad tillsammans med Svenska Slöjdföreningen.

På norrsidan av viken uppfördes de flesta av mässbyggnaderna och en temporär gångbro anordnades till Djurgården där utställningen fortsatte sin utbredning. Stora, luftiga hallar konstruerades för att förevisa modern stil av en industriell och högfunktionell sort. Arkitekten var Gunnar Asplund som kanske är mest känd som mannen bakom Stockholms Stadsbibliotek. Här förevisades möbler av stålrör och formpressat trä mot bakgrund av abstrakt konst. Nya varianter av bostäder byggdes och öppnades för inspektion och till och med en Konsum-butik ställdes ut till beskådande.

Den kritik som hördes mot denna extremt funktionella stil var att den var alltför spartansk och avskalad, men genomslaget var ett faktum. Under de följande decennierna så byggdes just denna typ av hus runtom i Sverige i nya, moderna bostadsområden.

Svenska Slöjdföreningen bytte senare namn till Svensk Form och de arbetar på uppdrag av regeringen för att främja svensk design. De delar ut designutmärkelserna Design S och Ung Svensk Form vartannat år.